Logo: Heinsberger Tourist Service e.V.

ADRES

Heinsberger Tourist-Service e.V.
D - 52525 Heinsberg

Tel.: +49 2452 131415
Fax: +49 2452 131419
E-Mail: info@hts-info.de

Sponsor

Kreissparkasse Heinsberg

Wij bedanken onze partner voor de vriendelijke jarenlange ondersteuning.

Juridische mededelingen 
 

1. Inhoud van het onlineaanbod
De auteur/uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur/uitgever, welke betrekking hebben op materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de gepresenteerde informatie danwel door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur/uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent stop te zetten

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen op andere websites ("links"), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur/uitgever liggen, zou een aansprakelijkheid slechts dan van kracht worden, indien de auteur/uitgever kennis heeft over de inhoud en het hem technisch mogelijk is en het redelijk aanneembaar is, het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen.
De auteur/uitgever verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het koppelen van de gelinkte pagina's deze vrij van illegale inhoud waren. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's heeft de auteur/uitgever geen enkele invloed. Derhalve distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle gelinkte/verbonden pagina's, die na het koppelen van de link gewijzigd werden. Deze constatering geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gestelde links en verwijzingen alsook voor aantekeningen door derden in de van de auteur/uitgever ingerichte gastenboeken, disussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en voornamelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de site verantwoordelijk, waarnaar verwezen wordt, en niet degene die via de links naar de desbetreffende publicatie louter verwijst.
 
3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur/uitgever heeft zich ingezet, om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in acht te nemen, om zijn eigen opgestelde grafieken, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken.
Alle binnen het internetaanbod genoemde en c.q. door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbegrensd onderworpen aan de bepalingen van het telkenmale geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigena(a)r(en). Slechts op basis van de loutere vermelding is niet te concluderen, dat merken niet door rechten van derden beschermd zijn!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur/uitgever zelf opgestelde objecten blijft alleen bij de auteur/uitgever van de pagina's. Een verveelvoudiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur/uitgever niet toegestaan.

4. Bescherming persoonsgegevens
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid tot het invullen van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) bestaat, zo geschiede de input van deze gegevens van de kant van gebruiker op uitdrukkelijke vrijwillige basis. Het gebruik van en betaling van alle aangeboden diensten is - zover technisch mogelijk en redelijk aanneembaar - ook zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder vermelding van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan.

5. Wettelijke geldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient als onderdeel van de internetpublicatie te worden beschouwd, door welke u naar deze pagina werd doorverwezen. In zoverre delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of incompleet overeenkomen met geldende rechtspositie, zo blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid onaangetast.